Jobber du nattarbeid eller skiftarbeid? -Trøtthet utgjør en sikkerhetsrisiko

2163

Søvn er ekstremt viktig og dekker grunnleggende og livsviktige behov.
God søvnkvalitet og tilstrekkelig søvnmengde er minst like avgjørende for helse som riktig kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet.
Søvn og restitusjon er derfor daglige behov vi mennesker trenger, og kan ikke utsettes uten at det kan innebære en uheldig helsebelastning.

De fleste av oss sovner om kvelden (etter 15–16 timers våkenperiode) og sover sammenhengende i 6–9 timer. Hvis du holder deg våken utover kvelden, vil søvnigheten normalt begynne å melde seg. Dette skyldes i all hovedsak en kombinasjon av vår biologiske døgnrytme, og at trøttheten øker jo flere timer det er siden din forrige søvnperiode.

Skift- og turnusarbeid

Det finnes et «vindu» i den biologiske døgnrytmen et sted mellom klokken 22.00 og klokken 24.00. Innenfor dette tidsrommet vil de fleste av oss oppleve at vi sovner relativt raskt. De som forsøker å legge seg tidligere på kvelden, for eksempel før et nattskift, har derimot gjerne vansker med å falle i søvn. Det har sammenheng med at den biologiske døgnrytmen er innstilt på aktivitet og hindrer innsovning. Hvis man legger seg for sent, blir søvnen for kortvarig til at man fungerer godt neste dag.

Søvnlengden KAN BLI redusert med én til to timer, eller mer.

Dette vil man kunne se spesielt hos nattarbeidere som forsøker å sove på dagtid. De vil kunne oppleve at søvnlengden blir redusert med én til to timer, eller mer. Dette skyldes at døgnrytmen da er i ferd med å innstille kroppen på aktivitet igjen. Dermed er det ikke rart at mange kan slite med å fungere utover dagen. Det er naturligvis individuelle forskjeller når det gjelder hvordan den enkelte påvirkes av for lite søvn og forstyrret døgnrytme. Men med alderen blir evnen til å mestre skiftarbeid vanligvis dårligere, og det blir vanskeligere å sove på ukurante tider.

For lite og dårlig søvn

For lite og for dårlig søvn gir underskudd på nødvendig dyp søvn. Studier viser at lite og dårlig søvn forstyrrer hukommelse, læring, humør, produktivitet, overskudd og skaperevne. Kronisk søvnunderskudd kan øke risikoen for blant annet overvekt, diabetes, hjerte-kar-sykdommer, demens og kreft. I tillegg kan risikoen for at man utvikler psykiske lidelser som angst og depresjon øke. Det har også vært diskutert om søvnmangel kan være en mulig årsak til fedmeepidemien og særlig blant de yngre.

Søvnunderskudd kan på kort sikt utgjøre en risiko, og ha en direkte betydning for sikkerheten på blant annet arbeidsplassen. Kroppen vil nemlig hele tiden forsøke å få balanse i søvnlageret sitt så raskt som mulig. Da kan kroppen få anfall av ubevisst «mikrosøvn», gjerne av noen sekunders varighet.

Reaksjonsevnen forverres av for lite søvn, og det blir verre og verre jo færre timer man sover. Forskning har vist at selv ved sju timers søvn er reaksjonstiden litt dårligere enn ved åtte timer. Det finnes også sammenlikninger med alkohol. Reaksjonstiden etter 24 timers våkenhet tilsvarer reaksjonstiden ved en promille på 1,0. Og 18 timer med våkenhet tilsvarer en promille på 0,5.

Hindre mikrosøvnanfall

Mikrosøvnanfall er faktisk ganske vanlig og kommer ofte når man har sovet for lite. Det er lett å duppe av i forbindelse med monotont arbeid, overvåkningsarbeid eller annet rutinearbeid. Men det kan også skje i arbeid som kan medføre alvorlige feilhandlinger eller ulykker, som i trafikken eller på sykehusets intensivavdeling. Det er derfor svært viktig at arbeidsgiver på utsatte arbeidsplasser tilrettelegger og organiserer arbeidet slik at risikoen for slike «mikrosøvn» anfall blir mist mulig. Og at det i tillegg ikke får fatale konsekvenser om anfallet skulle inntreffe.

Sover man For lite kan konsekvensene bli dramatiske

Det er godt dokumentert at døgnrytmeforstyrrelser og intensivt arbeid gir dårligere reaksjonstid, svekket situasjonsforståelse og søvnproblemer. I en slik sammenheng får en også nedsatt evne til å vurdere egen kapasitet. Trøtthet påvirker hvordan man oppfatter faresituasjoner. Eller sagt med andre ord: Trøtthet utgjør en sikkerhetsrisiko. Innenfor risikoutsatte bransjer, som for eksempel helse og omsorg, bygg og anlegg og verftsindustrien vil dette potensielt kunne få fatale følger.

Helse og sikkerhet

Det er viktig at du som jobber skift- og turnusarbeid, spesielt på natt, bruker god tid til restitusjon og normalisering av de biologiske rytmene etter endt vakt. Det tar tid å kompensere dette slik at funksjonsevnen normaliseres. Tiden det tar vil øke med antall nattevakter på rad.

Arbeidsmedisinsk forskning viser at risikoen for innsovningsvansker og for lite søvn er fordoblet ved en arbeidstid på mer enn 55 timer per uke i motsetning til 35–40 timer per uke, og at denne risikoen øker ved gjentatte lange skift.

Ingen bør undervurdere betydningen av en god natts søvn. Alle må derfor ta den viktige balansen mellom arbeidstid og fritid på alvor. Uopplagte og trøtte arbeidstakere kan altså utgjøre en sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen, og spesielt i utsatte bransjer.

Men det er ikke bare sikkerheten som er truet. Avvikende arbeidstidsordninger utsetter arbeidstakere for uheldige helsebelastninger. Arbeidstilsynet opplever at enkelte virksomheter og arbeidstakere har varierende kunnskap om konsekvensene av forskjellige arbeidstidsordninger, særlig når det gjelder arbeidstakernes helse og sikkerhet. Hvis vi ønsker et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv, må alle aktørene i arbeidslivet bli mer bevisst på disse sammenhengene og hvor viktig søvn er!

Sliter du med for lite søvn eller for dårlig søvnkvalitet?

Somnax er et kosttilskudd for bedre søvn. Den inneholder en rekke virkestoffer som sammen utgjør et unikt kosttilskudd for deg som plages med søvn og døgnrytme!

Virkestoffene i Somnax har flere fordeler:
Melatonin
Melatonin er et hormon som dannes naturlig i kroppen i forbindelse med søvn og døgnrytme. Det kan bidra til å redusere innsovningstiden og forbedre søvnkvaliteten, og er ikke vanedannende.

Rosenrot
Somnax inneholder også ekstrakt av rosenrot. Rosenrort har tradisjonelt gjennom historien blitt brukt mot stress.

Lavendelolje og sitronmelisseolje
Lavendelolje og sitronmelisse har tradisjonelt blitt brukt i naturmedisin som beroligende, avslappende og søvnfremmende.

B-vitaminer
Somnax inneholder vitamin B1, B2, B3, B5, B6 og B12. Disse har en rekke funksjoner i kroppen, blant annet knyttet til nervesystemet og energiomsetning.

Du kan lese mer om Somnax, og bestille en gratis prøvepakke her >>