Forskning viser at for mye søvn kan øke risikoen for demens

2653

De fleste av oss vet at lite søvn over lengre tid kan bidra til en rekke helseproblemer.
Nå viser også forskning at for mange timer søvn hver natt kan få svært negative konsekvenser for kroppen.

Øker faren for demens

Nå hevder nemlig svenske forskere at mer enn ni timer søvn per natt øker faren for demens.

Forsker Geir Selbæk, professor og psykiater ved Aldring og Helse opplyser at det er mye forskning som publiseres om risikofaktorer for demens. Særlig er det stor interesse for faktorer som kan påvirkes, nemlig søvn.
Det er flere studier som har vist at både for lite og for mye søvn kan ha sammenheng med risiko for demens.

For mye søvn øker risikoen for tidligere død

Amerikanske forskere har sett på hvordan for mye søvn kan gå utover helsen:

 • I studien, publisert i tidsskriftet Journal of the American Heart Assosiation, kommer det frem at mer enn syv eller åtte timer søvn per natt er assosiert med høyere risiko for tidlig død.
 • Forskerne så på data fra 74 studier som involverte mer enn tre millioner respondenter, og fant at de som sov mer enn ti timer per natt er 30 prosent mer utsatt for å dø tidligere enn de som sov i åtte timer.
 • Mer enn ti timer søvn var også forbundet med en 56 prosent økt risiko for å dø av slag, og 49 prosent økt risiko for å dø av hjerte-og karsykdom.

Svenske forskere ved Karolinska institutet har i sin studie kommet frem til at faren for demens seinere i livet øker med 24% dersom man har søvnproblemer i 40- eller 50-årsalderen.
Hos de med dårlig søvn i 60- eller 70- årsalderen dobles risikoen for demens på et seinere stadium.

Ett av funnene som utmerker seg, er at folk som sover mer enn ni timer per natt er mer utsatt for å utvikle demens. Dessuten er økt søvnbehov i seg selv et symptom på demens, hevder forskerne.

– I slike studier kan det være krevende å sortere andre faktorer som også karakteriserer personer som sover lite eller mye. Det kan for eksempel være dårlig kroppslig helse, depresjon eller alkoholbruk, som også er forbundet med økt risiko for demens. I den svenske studien mener forskerne at de har klart i stor grad å sortere disse faktorene.

Risikofaktorer for demens

Selv om den svenske studien trekker fram søvnkvalitet som en faktor i henhold til risiko for demens, mener Selbæk at de viktigste faktorene assosiert med økt risiko for demens er:

 • Lav utdanning
 • Røyking
 • Høyt alkoholforbruk
 • Høyt blodtrykk midt i livet
 • Diabetes
 • Overvekt midt i livet
 • Lite fysisk og sosial aktivitet
 • Nedsatt hørsel
 • Ugunstig kosthold
 • Depresjon

Les mer om gurkemeie HER