Norske jordbær er best!

1278

Det er vitenskapelig bevist at norske jordbær smaker best.
Vi kan derfor med god grunn si at norske jordbær er best i verden!


Her er grunnene:

1. Foredlet for å smake godt

Norske jordbær smaker godt av flere grunner. I Norge har vi andre sorter bær enn det de har i utlandet. Vår foredling av bærsorter er basert på at jordbærene skal smake godt, mens i utlandet dyrker de sorter som er blitt foredlet slik at de skal holde seg lenge i butikken. Deres foredling er altså basert på holdbarhet og ikke smak. I Norge har vi også et annet bruksmønster. Vi spiser jordbær gjerne med sukker og fløte eller vaniljesaus, mens i utlandet blir de ofte brukt til dekorasjon og småsnacks.

2. Sakte modningsprosess

I Norge har vi et kjøligere klima og perioden fra blomst til moden frukt er derfor lengre. Dette gjør at det er mer aromastoffer i bærene og de smaker derfor mye bedre. Modnes bærene fortere, får de rett og slett dårligere smak. Den sakte modningsprosessen, kombinert med mye lys i modningssesongen, gjør at smaken blir ekstra god. Det er dermed en fordel å dyrke jordbær i nordligere strøk.

3. Høstes når de er modne

De norske bærene får flere lystimer under modningsprosessen og på grunn av en relativt lav temperatur her i Norge, vil bærene modnes sakte. Bæret får dermed tid til å utvilke aromastoffer og høstes når de er røde og modne.

Bær som fraktes over lange avstander, for eksempel fra California eller Italia, blir gjerne høstet når det kun er antydning til rødt i bærene, og modnes under transporten. Dette gjør at de har mindre aromastoffer, og smaker dermed mindre.

Den gode smaken dannes i siste fase av modningen når bæret har hatt tid til å utvikle aromastoffer. Blir bærene plukket når de er grønne, har de derfor lite smak.

4. Inneholder mer vitaminer og antioksidanter

De norske bærene smaker godt fordi de får lov til å bli modne over lengre tid. De inneholder også mer vitaminer og antioksidanter på grunn av den lange vekstsessongen. Helsegevinsten er altså større når du spiser solmodne, norske bær enn utenlanske bær.

Konklusjon: Neste gang du kommer over en kurv med norske bær må du ikke gå forbi!