Tidlig tegn på demens kan oppdages når man dusjer

1962

Symptomer på demens kan variere fra person til person, men hukommelsestap og forvirring er typiske tegn. Andre symptomer på denne tilstanden kan oppdages selv mens man utfører daglige gjøremål som dusjing. Tidlig påvisning og diagnose av demens er avgjørende for å sikre riktig behandling og oppfølging. Det er derfor viktig å være oppmerksom på de ulike symptomene.

Hva er demens

Demens er en progressiv nevrologisk tilstand som fører til svekkelse av kognitive funksjoner, inkludert hukommelse, tenkning, språk, oppfatning og problemløsningsevner. Det påvirker også en persons evne til å utføre daglige aktiviteter. Tap av luktesans kan også være et tidlig varseltegn. Forskning viser at dette symptomet kan oppdage demens i sine tidlige stadier og kan merkes blant annet under dusjing.

Hvem rammes av demens

Den vanligste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Det finnes også andre former, inkludert vaskulær demens, demens med Lewy-legemer og frontotemporal demens. Demens rammer vanligvis eldre mennesker, men det kan også forekomme hos yngre voksne.

Eldre mennesker har en høyere risiko for demens. Dette på grunn av aldringens påvirkning på hjernen og økt forekomst av underliggende helseproblemer. Risikofaktorer inkluderer genetikk, livsstilsfaktorer som røyking, manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold. I tillegg kan tilstander som hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes og depresjon øke risikoen for å utvikle demens.

Kvinner har også en litt høyere risiko enn menn for å utvikle demens. Imidlertid kan demens også påvirke personer uten noen kjente risikofaktorer. Forskningen fortsetter å undersøke årsakene til og risikofaktorene for demens.

Behandling

Selv om det ikke finnes noen kur for demens for øyeblikket, kan tidlig diagnose og behandling bidra til å bremse sykdomsprogresjonen og forbedre livskvaliteten til de som er berørt.

Behandling kan omfatte medisiner som kan bidra til å forbedre kognitive funksjoner, kontrollere atferdssymptomer eller behandle underliggende årsaker til demens, som depresjon eller søvnløshet.

I tillegg til medisiner kan andre behandlingsformer være nyttige. Dette kan inkludere kognitiv stimuleringsterapi, fysioterapi, taleterapi og ergoterapi for å opprettholde eller forbedre funksjonsevnen.

Det er også viktig å gi støtte og omsorg til den berørte, samt deres omsorgspersoner. Dette kan inkludere tilrettelegging av et trygt og støttende miljø, tilbyr daglige aktiviteter og sosialt engasjement. I tillegg kan tilgang til støttegrupper og ressurser for omsorgspersoner være nyttig.

Forskning viser interessante funn

En studie fra University of Chicago analyserte luktesansen hos 515 eldre voksne med tanke på å utvikle en luktesans test som ligner syns- og hørselstester. Forskerne foreslår at slike tester kan oppmuntre folk til å være oppmerksomme på potensielle varselsignaler, inkludert redusert evne til å lukte sjampo og dusjsåpe mens man dusjer. Hukommelsen spiller nemlig en sentral rolle i gjenkjennelsen av lukter.


Når vi opplever en lukt, blir den ofte koblet til bestemte minner eller situasjoner fra fortiden. Dette skjer fordi luktesansen er nært knyttet til hjerneområder som er ansvarlige for lagring og gjenkjenning. Derfor kan en bestemt lukt vekke assosiasjoner og følelser fra tidligere opplevelser eller situasjoner. På samme måte kan tap av hukommelse, påvirke evnen til å gjenkjenne og forstå lukter, noe som igjen kan påvirke en persons generelle opplevelse av verden rundt dem.

Seniorforfatter Jayant M. Pinto, professor i kirurgi ved University of Chicago, bemerket at en rask nedgang i luktesansen er en god indikator på strukturelle endringer i spesifikke områder av hjernen. Forskningen avslørte at hos personer med rask nedgang i luktesansen, var volumet og formen på grå substans i lukte- og hukommelsesassosierte områder av hjernen redusert sammenlignet med de som opplevde mindre alvorlig tap av luktesansen.

Hvis du er urolig for hukommelsen din eller tror du kan ha demens, bør du oppsøke legen din for råd og veiledning. Hvis du er bekymret for symptomene til noen andre, oppfordre dem til å søke medisinsk hjelp og tilby å være med dem til legen.